Politiska beslut

2011 fattas beslut i kommunfullmäktige om att anta Nya Slussen med 51 röster mot 48. Beslut om att bussterminalen flyttas från nuvarande plats till ett bergrum insprängt i Katarinaberget fattas 2012. Dessa beslut överklagades.