dagens Slussen

1931 beslöt Stockholms stadsfullmäktige om en ombyggnad av slussområdet som i folkmun beskrevs som Slusseneländet. Den nya planen arbetades fram av Tage Willian-Olsson, Holger Blom samt ingenjör Gösta Lundborg. Invigningen av den geniala trafiklösningen skedde 1935 under stor pompa och ståt.  Äntligen blev Slusseneländet löst! Le Corbusier berömde Slussen på följande sätt:  Ni, Ni i Stockholm, har gjort den moderna tidens första stora verk, trafikknuten Slussen.