Om Föreningen

Bevara Slussen är en partipolitiskt obunden ideell förening som bildades i januari 2010 på initiativ av Peter Eller, Karin Schmidt och Arne Wallrén samt arkitekten Varis Buikalders och konstnären Per Wåhlström.

Den startades som en berättigad reaktion mot Stockholm stads planer att ersätta Slussens funktionalistiska arkitektur med en stor galleria och en olämplig hög 8-filig motorvägsliknande bro ner mot Gamla stan samt en begränsning av de fria ytorna och vyerna över Gamla stan och Saltsjön med Stockholms storslagna marina inlopp och hamnområde.

Det var även en markerad protest mot att man avsåg att ersätta den helt unika trafiklösningen utan några transportproblem med omoderna 3-vägskorsningar och trafikljus, som man alltmer frångår i Sverige

Vår förening fick från början många medlemmar som såg stadsmiljön och Slussen och dess funktioner hotade. Nya medlemmar anslöt sig och motståndet växte snabbt: namnlistor, informationsmöten och aktioner avlöste varandra. Flygblad utdelades, andra protestgrupper uppstod, politiska utspel och beslut samt överklaganden och närvaro vid domstolsförhandlingar genomfördes.

Vid valet 2014 deltog föreningen med en välbesökt informationsstuga för att sprida kunskap inför kommunalvalet om stadens allvarliga planer mot Slussen och Stockholm och i förlängningen mot Nacka-Värmdös trafikanter.