Hur du blir medlem

Årsavgiften 150:- betalas in på vårt plusgiro 549335-8.

Uppge namn, adress och helst mailadress för information.

Utan mailadress erhålls information på föreningens torsdagsmöten.