Föreningens synpunkter om Slussens kvalitéer

  • Slussens kvalitéer – föreningen Bevara Slussen november 2012.
  • Slussens nuvarande klöverbladsform tillvaratar och förstärker platsens egenskap som en av världens vackraste stadsutsikter. Den vida vyn, öppenheten och rymden, perspektiven över staden medan man förflyttar sig över platsen, gör Slussen till en unik sevärdhet.
  • Den naturliga landförbindelsen mellan Gamla stan och Södermalm, geografisk och kulturhistorisk förbindelselänk i stadslivet och tidigt omtalad i stadens historia.
  • Slussens form tillvaratar på ett briljant sätt platsens trafiktekniska behov. Genom planskilda möten koordineras olika färdriktningar och nivåer i en trafiklösning för alla. Förflyttningen mellan Södermalm och Gamla stan är anpassad efter mänskliga mått. Slussen är uttryck för “form follows funktion” och visar elegant hur ingenjörskonst kan tjäna människan i staden.
  • För kollektivtrafiken fungerar Slussen exemplariskt med närhet mellan tunnelbana, innerstads- och Nacka/Värmdöbussar vilket ger bra byten med korta gångavstånd. Klöverbladen möjliggör nödvändiga byten av färdriktning för innerstadsbussarna. Detsamma gäller för Södermalmstorg.
  • Slussen som helhet är ett arkitektoniskt landmärke vars moderna utformning har rötter i renässansen. Byggd för flera funktioner, bildar Sussen tillsammans med Katarinahissen en världsunik och välkänd turistattraktion. Tillsammans med detaljer som den idag överbyggda glaskupolen, gångarna med de olika färgsättningarna, den slingrande och stundtals graciösa utfomningen har platsen riksintresse. Internationellt är Slussen ett kännemärke för vår huvudstad, kopierad som trafiklösning och flitigt använt som motiv inom konst, film och media.
  • Kulturhistoriska kännetecken som Stadsmuseet och byggnader från 15-, 16- och 1700-talen, Karl XIV Johans staty, Gustav Wasas mur, drottning Kristinas sluss, KF-husets fasad liksom Kolingsborg, tidigare kontor för hamnarbetare, idag samlingspunkt för evenemang, vittnar alla om stadens historia och identitet. Rester av det gamla porttornet Södre torn, del av Stockholms försvar från 1500-talet är exempel på arkeologiska lämningar på platsen.
  • Popplarna, som utropstecken vid kanten av Slussens trafikkarusell präglar områdets karaktär. Platsen kan utvecklas till en grön oas vid Mälarens möte med Saltsjön. Slussens kajer och båtliv är viktiga kännetecken för Stockholms särart och är oslagbart som turistattraktion.
  • Slussens formgivning möjliggör ett harmoniskt samspel mellan stad och natur samt mellan människa och maskin. Tillgänglighet och möjlighet att obehindrat ta sig fram på egen hand har varit ledstjärna för Slussens klöverbladsform, som tillsammans med vyn över staden, den rytmiskt organiserade rörelsen, terasser och torg i olika plan ger området en välkomnande karaktär. Detta gör platsen till en populär träffpunkt för stockholmare och turister. Slussen är en attraktion, en spännande mötesplats i hjärtat av Stockholm med kvalitéer värda att rekonstruera.