Föreningen

Föreningen vill verka för att den gällande detaljplanen för Slussen med de två broarnas planskilda möte, den sk klöverbladsmodellen från 1930-talet ska moderniseras. Vi vill bevara det obrutna panoramat över staden samt att Slussen med omgivning ska klassas som världskulturarv.

Stadens nya Slussen består av två detaljplaner. Den andra avser en miljöfarlig och olämplig bussterminal insprängd i Katarinaberget, men som stoppats av domstol.
Vi kämpar för att denna terminal aldrig blir av utan att den nuvarande behålles.

Styrelsen idag består av:
Annika Rosén, ordförande
Eva Norrman, kassör
Barbro Halvarsson
Barbro Rahm
Gertrud Eriksson

Presskontakt
Jan Ohlin
mobil 0703 976 602