18 Feb 2014
February 18, 2014

Inbjudan till föreläsning på ABF

0 Comment

Inbjudan till föreläsning på ABF, Sveavägen 41 Tisdag 18 februari 2014 kl 18.00 i Hedénsalen

Gösta Blücher, f.d. GD Boverket föreläser om:
Slussenmålet – Om hur Mark‐ och miljööverdomstolen kränkte reglerna om medborgardeltagande.

Hur gick det till när besluten fattades i Slussenmålet?

Vad var Mark‐ och miljööverdomstolens roll?

Plats: ABF‐huset, Sveavägen 41
Tid: Tisdag den 18 februari kl 18.00

Frågestund efter föreläsningen

Gösta Blücher, Boverkets förste generaldirektör 1988‐98 har personligen bidragit till många av lagtexterna i Plan‐ och bygglagen. Som tidigare rådgivare till regeringen, adjungerad professor vid Blekinge Tekniska Högskola, PBL‐utredare och expert på plan‐ och bygglagens regelsystem äger han en stor auktoritet inom dessa frågor.

Gösta Blücher medverkade som inkallad expert vid förhandlingen i Slussenmålet inför Mark‐ och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt i juni 2013.

Tillsammans med Åke Bouvin, f.d. regeringsråd har Gösta Blücher i en uppmärksammad debattartikel i Dagens Samhälle december 2013 pekat på en rad oklarheter i målet, resonemang som här kommer att utvecklas. Det kommer att bli en spännande kväll för alla som är intresserade av stadsbyggnadsfrågor.

Välkommen!

För information om evenemanget se ABFs kalendarium

Arrangör: ABF Stockholm i samarbete med föreningen Bevara Slussen